Тестер за Комън рейл дюзи

Гаранционни условия

Информация за нашите гаранционни условия може да прочетете тук

Ако имате допълнителни въпроси,
моля не се колебайте да свържете се с нас

Изработва необходимите сигнали за управление на електромагнитните и пиезо дюзите

Симулатора CRIT100 на ДИТЕКС за управление на Комън рейл дюзи изработва на изхода си необходимите сигнали за управление както на електромагнитните, така и на пиезо дюзите.

При използването на CRIT100 в комбинация със стенд се извършва оценка на параметрите на дюзите: основно количество гориво, излишно количество гориво, качество на впръскването, оценка в режим на предвпръскване и др.

 • Бързо отваряне и затваряне на електромагнитните комън рейл дюзи.
 • Вградено високоволтово захранване за управление на пиезо дюзите – 160V
 • Софтуерна предварителна настройка за отваряне на дюзите според тестовите планове за конкретната изследвана дюза.
 • Измерва съпротивлението на бобината на електромагнитните дюзи.
 • Измерва съпротивлението на бобината на клапаните за високо налягане и ниско налягане.
 • Измерва индуктивността на бобината на електромагнитните дюзи.
 • Измерва индуктивността на бобината на клапаните за високо налягане и ниско налягане.
 • Може да генерира само един изходен импулс за отваряне на дюза.
  * Тази екстра е добавена с цел да може да се използва съвместно със по-старите ръчни помпи за тест на дюзи.

  Вградени защити:
 • От късо съединение на някой от изходите за дюзите
 • От превишаване на работния ток - включва се при ток над 30A за електромагнитните дюзи и над 15А – за пиезо дюзите.
 • От включване на пиезо дюза към изхода за електромагнитна такава
 • От включване на електроматнитна дюза към изхода за пиезо такава
 • Тестера за комън рейл дюзи намира приложение в специализираните сервизи за дизелова горивна апаратура като средство за изпитване на работоспособността на дюзите и оценка на тяхната ефективност;
 • Осигурява нужните сигнали за изследване и оценка на дюзите според тестовите планове на конкретната дюза;
 • Използва се в комбинация с устройството за регулиране на високото налягането в комън рейл системата.
Брой едновременно включени дюзи 1 брой
Напрежение при отваряне на Бош и Денсо електромагнитни дюзи 70V
Управляващо напрежение на Делфи дюзи 12V
Управляващо напрежение на пиезо дюзите 160V
Продължителност на импулса от 160µS до 2000µS със стъпка 50µS
Брой импулси в тестовият план от 200 до 4800
Честота на управление на дюзите oт 1.66Hz до 40Hz
Захранване 220-240V 50/60Hz от електрическата мрежа
Макс. ток при тестване на електромагнитни дюзи 30A
Максимален ток при тестване на пиезо дюзи 15A
Измерване на съпротивление от 0.05ohm до 10ohm
Измерване на индуктивност от 10µH до 10mH
Дисплей 20x4 течно кристален
Светлинна сигнализация на избрания режим Светодиоди

Вариант 1
Помпа за високо налягане Бош CP1 и датчик 1500 bar на рейката. Посредством помпа CP1 може да се постигне 1400 бара максимум.

Вариант 2
Помпа за високо налягане Бош CP3 (с наличен или затапен дроселиращ клапан), клапан за високо налягане на горивната рейка и датчик 1800 бара на рейката.

Вариант 3
Помпа за високо налягане Bosch CP3 (с наличен или затапен дроселиращ клапан), клапан за високо налягане монтиран на отделна самостоятелно изработена рейка* и датчик 1800 бара на рейката.

*Допълнителната рейка трябва да е с много добре ореберена конструкция с цел охлаждане на горивото.

 • Тестер за комън рейл дюзи - основно устройство
 • 2 броя женски съединителя за свързване на дюзите;
 • 1 брой женски съединител за измерване на съпротивление и индуктивност;
 • AC захранващ кабел;
 • Тестови планове за различни модели дюзи.

Меню