Coil-on-Plug датчик

Гаранционни условия

Информация за нашите гаранционни условия може да прочетете тук

Ако имате допълнителни въпроси,
моля не се колебайте да свържете се с нас

Измервателна сонда към автомобилен осцилоскоп за тест на запалването

COP датчика може да се използва като допълнителна сонда към всеки автомобилен осцилоскоп за тестване работоспособността на COP запалителните системи. С него се определя дали COP системата изработва нужните запалителни искри и тяхното времетраене. COP датчика преобразува индуцирания в него сигнал от високоволтовата верига на запалителната бобина в импулс на напрежение. На екрана на осцилоскопа се наблюдават импулси от индуцираното напрежение. Тези стойности са в пряка зависимост от образуваната волтова дъга на запалителната свещ. Поради голямото разнообразие между различните конструкции на запалителните бобини, трябва да се отбележи, че с него не могат да се определи точната стойност на напрежението, при което възниква запалителната искра но може да се направи сравнителен анализ между различните цилиндри, за да се определи на кой цилиндър има проблем.

COP е съкращението на термина Coil-On-Plug електронно запалване. При COP автомобилните запалителни системи липсват високоволтовите кабели, а бобината се намира в лулата, върху свещта. В повечето случаи бобините се намират отгоре на главата върху цилиндровия блок. Това местоположение е най-добро понеже бобините не се загряват от топлината на изходящите газове. С други думи това означава че това е запалването на съвременните автомобили. Премахването на високоволтовите кабели значително повишава надеждността на запалителната система и се намаляват утечките. Използването на бобина върху всяка свещ също дава възможност да се увеличи времето на почивка между запалванията. По този начин остатъчното магнитно поле в бобината се разсейва по-добре и в резултат на това бобината работи по-добре при по-високи обороти на двигателя.


Меню