Автомобилен рефрактомер

Гаранционни условия

Информация за нашите гаранционни условия може да прочетете тук

Ако имате допълнителни въпроси,
моля не се колебайте да свържете се с нас

За измерване концентрацията на антифриза, течността за чистачките и електролита на акумулатора

Този рефрактомер е прецизен оптически уред изработен от висококачествени оптически елементи. Оптическата му система позволява много плавно и точно фокусиране. С него се измерват качествените показатели на електролита на акумулаторната батерия, точките на замръзване на охладителната течност на двигателя и течноста за чистачките, посредством измерването на ъгъла на пречупване (рефракционен индекс) на преминаващата през сместа светлина. За измерване на антифриза са предвидени две скали според химическият състав на антифриза - „ethylene glycol” или „propylene glycol”. Рефрактомерът показва точката на замръзване и на давата типа антифриз. Рефрактомерът измерва концентрацията на охладителната течност в двигателя и автоматично коригира показанието в зависимост от температурата на антифриза и за двата типа антифриз.

Начин на работа
Капват се 2-3 капки от измерваната течност върху повърхността на главната призма и се затваря прозрачната пластина, като се внимава да не се образуват въздушни мехури. С уреда се гледа в хоризонтално положение срещу небето. В зрителното поле се наблюдава две двуцветни полета. Долната част е по-светла а горната по-тъмна. По измервателната скала се отчита къде тя се пресича от граничната линията между светлото и тъмното поле.

* Предварително рефрактомера трябва да се калибрира с еталонна течност. Тази калибровка се извършва с промяна на наклона на измервателната призма която се намира вътре в уреда. За целта на неговия корпус има болтче за настройка.

* Да не се мие уреда с вода, а само да се забърсва с чист, мека, памучна кърпа.
Ethylene Glycol:
-50°C до 0°C
Propylene Glycol:
-50°C до 0°C
Течност чистачки:
-40°C до 0°C
Акумулатор
1. 100 до 1. 400sg
Обхват на Автом. Темп. компенсация:
10°C до 30°C
  • Измерва концентрацията на електролита на акумулаторната батерия;
  • Измерва концентрацията на антифризната течност;
  • Измерва концентрацията на течноста за чистачките;
  • Показва точката на замръзване за „propylene glycol” и „ethylene glycol”;
  • Показва състоянието на електролита на акумулатора.
  • Рефрактомер;
  • Пластмасова кутия за съхранение;
  • Пипета;
  • Почистваща кърпичка;
  • Отверка за калибриране.

Меню